"La noche sugiere, no enseña. La noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza; ella libera en nosotros las fuerzas que, durante el día, son dominadas por la razón" Brassaï.
Mirada universal de alcance personal.

domingo, 29 de maio de 2016

Casa

casa
4. Conxunto de membros dunha familia, especialmente se é fidalga, nobre ou real
A casa dos Andrade.
SINÓNIMO familia

familia
4. figurado - Grupo de persoas ou cousas que teñen características comúns.
A gran familia dos galegos.

(Diccionario da Real Academia Galega)


Este proxecto céntrase nas persoas que considero familia para min.
Tomas macro das súas mans. Ó observar as imaxes non se sabe de quen son ditas mans, nin as historias que poden esconder. Aínda así, si se observa que están ordenadas de menor a maior idade.

Trátase dun retrato dunha persoa a través dunha parte para mostrar o todo, un sinécdoque.
A parte polo todo.